Skolyoz Tedavisinde Pilatesin Önemi

        skolyoz-1

46

  SKOLYOZDA 3 BOYUTLU TEDAVİ ve PİLATESİN ÖNEMİ

     Skolyoz omurganın hem rotasyonel hem de yana eğilmesi sonucu oluşan asimetrik duruş ve postür deformiteleri ile ilerleyen bir hastalıktır.

     Günümüzde skolyozun bilinen en geçerli tedavi yöntemi olan SCHROTH – 3 BOYUTLU SKOLYOZ egzersiz tedavisinin temel prensipleri;

  • rotasyonel solunum
  • pelvik düzeltme
  • core stabilizasyon
  • doğru pozisyonlama
  • uygun mobilizasyon, masaj, stretch (gerrme) uygulamaları
  • simetrik farkındalık
  • odaklı günlük yaşam aktivitelerini içermektedir.

     Pilates egzersizlerinin temel prensipleri ile olan bu benzerlik skolyoz tedavisinde modifiye pilatesin önemini artırmaktadır.

          CORE STABİLİZASYON VE PELVİK DÜZELTME

     Skolyozlu kişilerde asimetrik duruşun uygun destekler ile düzeltilerek, vücudumuzun denge merkezi olan core bölgesinin
pozisyonlanması, stabilizasyonu ve kuvvetlendirilmesi hedeflenmektedir.

     Kuvvetli ve stabil bir core bölgesi omurga deformitelerinin düzeltilmesinde temel teşkil etmektedir.

          ROTASYONEL-ASİMETRİK SOLUNUM

     Sağlıklı kişiler simetrik nefes alma ile omurga ve göğüs kafesini stabilize ederken, skolyozlu kişilerde uygulanan simetrik solunum omurlardaki rotasyonel deformiteyi artırmaktadır.
Skolyozlu kişilerde uygulanan özel bir teknik olan rotasyonel ve asimetrik solunum ile omurga deformitesinin düzeltilmesi sağlanmaktadır.
Rotasyonel solunum ile kısıtlanmış kaburgalar hareketlendirilir ve akciğerlerin daha az havalanan bölgeleri aktive edilmiş olur.

          MOBİLİZASYON, MASAJ, STRETCH (GERME)

     Doğru pozisyonlanmış bir omurgaya uygulanan mobilizasyonlar ile hem rotasyonel düzeltme hem de simetrik duruşun kazandırılması hedeflenir. Doğru kaslara yapılan masaj ve germe hareketleri simetrik postürü desteklerken, egzersizin başarısını da artırmaktadır.

          SİMETRİK FARKINDALIK VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNE ADAPTASYON

     Egzersizlerde aşırı bir düzelmeye zorlanan omurga, günlük hayatta en rahat olduğu asimetrik postürü yerleşme eğilimindedir. Bu nedenle hastalar postürlerini her fırsatta düzeltmeli bu farkındalığı günlük hayatlarına adapte etmelidirler. Gün içerisindeki oturma, yürüme, yatma ve dinlenme pozisyonlarındaki düzeltmeler hastalara anlatılmalı ve farkındalığı yerleştirebimesi için motive edilmelidir.

          SKOLYOZ TEDAVİSİNDE PİLATESİN ÖNEMİ

     Bilindiği gibi pilates egzersizlerinin de temeli core ve pelvik stabilizasyon ile iyi bir omurga düzgünlüğün sağlanmasıdır. Egzersizlerin düzgün bir duruşta doğru solunum ile birleştirilmesi vücut farkındalığını artırırken kişilerin beden-zihin kontrolünü de geliştirmektedir.

     Hem skolyoz hem de pilates egzersizlerinin temelindeki bu benzerlikler tedavide modifiye pilatesin önemini de artırmaktadır.

     Skolyoz terapistleri tarafından tedaviye uyarlanan pilates egzersizleri hem mat seviyesinde hem de aletli olarak (reformer, core align vs.) uygulanabilmektedir.

     Öncelikle asimetrik duruşu düzeltmek için uygun desteklerin yerleştirilmesi, pelvik düzgünlüğün sağlanması, hem kol ve bacakların hem de gövdenin doğru pozisyonlanması yapıldıktan sonra hedefler doğrultusunda en doğru pilates egzersizleri seçilmelidir. Egzersizlerde mutlaka asimetrik rotasyonel solunum öğretilmelidir.

     Tedavide en büyük başarı erken teşhis ve uzun süreli doğru egersizler ile sağlanmaktadır…